Zarząd

Zarząd Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Malborku.  Informacje dotyczące składu zarządu i kontakt do członków zarządu. Skład komisji rewizyjnej. Skład Sądu Koleżeńskiego.

 

Zarząd Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Malborku.  Informacje dotyczące składu zarządu i kontakt do członków zarządu. Skład komisji rewizyjnej. Skład Sądu Koleżeńskiego.

 

Funkcje osób Zarządu Pomorskiego Związku Hodowców Koni:

 • Prezes – Andrzej Derlecki, Grabowo 102, 83-212 Bobowo
 • Viceprezes – Przemysław Boleski
 • Skarbnik – Roman Szultka
 • Sekretarz – Tomasz Wiczanowski

 

Członkowie Zarządu Pomorskiego Związku Hodowców Koni:

 • Andrzej Stefański
 • Witold Świątek Brzeziński
 • Tomasz Witka

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Przewodniczący – Jarosław Kamola
 • Członek – Marzena Guz-Falińska
 • Członek – Marek Gadomski

 

Sąd Koleżeński

 • Jan Domaros - Przewodniczący
 • Jan Walasek - członek
 • Piotr Borzyszkowski - członek