Opłaty

Opłaty prosimy kierować na podany poniżej numer naszego konta

Bank BGŻ BNP Paribas

94 2030 0045 1110 0000 0040 4940

Opis Stawka VAT Detaliczna brutto
Druki

23

1

Duplikat licencji

8

100

Duplikat świadectwa krycia

8

50

Duplikat paszportu zw

150

Elektroniczna identyfikacja koniowatego zw

71,2

Hodowca i Jeździec

5

11

Nadanie nazwy zw

115

OKM Ocena wartości użytkowej klaczy młodej

8

10

     
OKS-BŹ Ocena wartości użytkowej klaczy starszej bez źrebięcia

8

10

     
OKS-Ź Ocena wartości użytkowej klaczy starszej ze źrebięciem

8

15

     
OOM Ocena wartości użytkowej ogiera młodego

8

20

     
OOS Ocena wart. użytkowej ogiera starszego

8

25

     
Opis słowno-graficzny koniowatego zw

53,5

Opis słowno-graficzny ras czystych zw

23,7

Opis słowno-graficzny oraz elektroniczna identyfikacja koniowatego zw

79,2

OŹ Ocena wartości użytkowej źrebięcia

8

5

     
PK Ocena wartości użytkowej klaczy w polowej próbie dzielności dotyczącej klaczy wszystkich ras w tym wstępnej obowiązkowej dla klaczy kn i hc kuce i konie małe

8

15

     
Poczta 1 zw

7,8

Poczta 2 zw

8,5

Poczta 3 zw

10,5

Poczta 4 zw

11,5

POW Ocena wartości użytkowej w polowej próbie dzielności dotyczącej ogierów z,hc,kn,kuców

8

15

     
POZ Ocena wartości ogiera w zasadniczej polowej próbie dzielności dotyczącej ogierów z, hc, kn, kuców

8

20

     
Przedłużenie licencji ogiera

8

40

     
Rejestracja konia zw

41,8

Składka członkowska zw

50

Składka na związek

8

50

Sprawdzenie pochodzenia koniowatego zgłoszonego do identyfikacji po opuszczeniu na stałe gospodarstwa urodzenia zw

46,5

Sprawdzenie pochodzenia koniowatego, jeżeli nie dołączono zaświadczeń albo świadectwa zw

150

Sprawdzeniu tożsamości koniowatego zw

80,2

WKM Wpis do księgi klaczy zw

45

     
WOM Wpis do księgi ogiera zw

150

     
Wpisowe zw

100

Wydanie paszportu konia zw

4

Wydanie zaświadczenia ARIMR

8

20

Wydanie zaświadczenia POZG

8

50

Zamieszczenie rodowodu konia niehodowlanego – ojciec nie wpisany do księgi

8

200

Zamieszczenie rodowodu konia – opis po terminie

8

200

Zmiana w paszporcie zw

17,5