Księgi Stadne

Księgi Stadne prowadzone przez PZHK

Polski Związek Hodowców Koni prowadzi księgi stadne koni ras:
małopolskiej, wielkopolskiej, szlachetnej półkrwi, Śląskiej, zimnokrwistej, koników polskich, hucułów oraz rejestr kuców i koni małych.
Krótki opis ras Konie rasy wielkopolskiej pochodzą od koni poznańskich, trakeńskich i wschodniopruskich, często z dolewem pełnej krwi angielskiej, rzadziej hanowerskiej. Jako konie półkrwi angielskiej są typu wszechstronnie użytkowego, głównie nadają się do użytkowania wierzchowego i sportowego. Część z nich używana jest do rekreacji i zaprzęgów.
W gospodarstwach prywatnych hoduje się je głównie w województwach zachodnich.

Konie rasy małopolskiej powstały głównie na podłożu austro-węgierskich ras półkrwi arabskiej i angielskiej. Są to konie półkwi angloarabskiej typu wszechstronnie użytkowego. Używane są jako konie wierzchowe i rekreacyjne, chociaż częŚć nadaje się do sportu wyczynowego. Wykorzystywane są do lekkich zaprzęgów. Zachowały one częŚciowo urodę koni arabskich i ich łagodne usposobienie, są wytrzymałe i dobrze wykorzystują paszę. W gospodarstwach prywatnych hoduje się je w województwach południowo-wschodnich.

Konie rasy polski koń szlachetny półkrwi powstały z krzyżowania koni różnych ras szlachetnych, głównie wielkopolskich i małopolskich z końmi zagranicznych ras półkrwi. Są one w typie wierzchowym, rzadziej zaprzęgowym. Użytkuje się je w sporcie i rekreacji. Występują na terenie całego kraju. Konie rasy Śląskiej są najmasywniejszym w Polsce typem konia półkrwi angielskiej. Powstały one głównie przy udziale rasy oldenburskiej i częŚciowo wschodnio-fryzyjskiej. Zasadniczo jest to typ konia zaprzęgowego, jednakże w zależności od stopnia dolewu pełnej krwi angielskiej, jest on z powodzeniem użytkowany wierzchowo i sportowo. W gospodarstwach prywatnych hoduje się je w województwach południowo-zachodnich.

Konie zimnokrwiste powstały przy dominującym udziale ogierów ardeńskich i belgijskich. Są to konie o dużej i Średniej masie ciała, typu pociągowego. Ze względu na swoją masę i dobre umięśnienie – oprócz użytkowania pociągowego są doskonałym materiałem rzeźnym, głównie na rynek włoski. Konie zimnokrwiste występują z dużym nasileniem w województwach północnych, pólnocno-wschodnich i centralnych.

Konie rasy Konik Polski są prymitywną, rodzimą rasą koni powstałą na podłożu dzikiego konia – tarpana. Jak wszystkie rasy wytworzone pod silnym wpływem warunków naturalnych, są wytrzymałe, długowieczne, doskonale wykorzystują paszę oraz są odporne na niesprzyjające warunki bytowania. Ich maŚć myszata ma charakterystyczną pręgę grzbietową. Używane są do lekkich zaprzęgów oraz pod siodłem, szczególnie dla młodzieży.

Konie rasy huculskiej są prymitywną rasą górską, powstałą we wschodnich Karpatach. Są wytrzymałe, żywotne i dzielne. Hucuły wykorzystuje się jako konie wierzchowe i juczne, chociaż nadają się również do lekkich zaprzęgów. Użytkowane są również w hipoterapii i agroturystyce.