Opłaty

Opłaty prosimy kierować na podany poniżej numer naszego konta

Bank BGŻ BNP Paribas

94 2030 0045 1110 0000 0040 4940

OPŁATY NIEAKTUALNE

Nazwa Detaliczna brutto
Opis słowno-graficzny, elektroniczna identyfikacja 79,2
Rejestracja konia 41,8
Wydanie paszportu/dokumentu/duplikatu 4
Zmiana w rejestrze 17,5
Poczta 1 9,2
Poczta 2 9,7
Poczta 3 18,3
Poczta 4 21
OKS-Z Ocena wart użyt klaczy star ze źrebięciem 25
OKS-BZ Ocena wart użyt kl star bez źreb 10
OZ-S Ocena wartości użytkowej źrebięcia sysaka 5
OZ-1,2 Ocena wartości użytkowej źrebięcia 1,2 rocz 10
OOS Ocena wart użytkowej ogiera starszego 100
OKM Ocena wart użytkowej klaczy młodej 30
OOM Ocena wart użytkowej ogiera młodego 100
PK Ocena wart. użyt. kl. w pol. pr. dziel. 30
POW Ocena wart. użyt. og. w pol. pr. dziel. 30
POZ Ocena wart. og. w zas. pol. pr. dziel. 50
WKM Dokonanie oceny do wpisu klaczy młodej 55
WOM Dokonanie oceny do wpisu ogiera młodego 200
Świadectwo wpisu klaczy 5
Świadectwo wpisu ogiera 5
Wydanie zaświadczenia ARIMR 0
Wydanie zaświadczenia POZG 50
Zaświadczenie o liczbie zarejestrowanych koni 0
Sprawdzenie pochodzenia koniowatego zgłoszonego do 46,5
Sprawdzenie pochodzenia koniowatego,brak dokument 150
Sprawdzeniu tożsamości koniowatego 80,2
Nadanie nazwy 115
Wpisowe 100
Składka członkowska 50
Składka na związek 50
Przedłużenie licencji ogiera 0
Druki 1
Duplikat 100
Duplikat świadectwa krycia 50
Duplikat paszportu 150
Elektroniczna identyfikacja 71,2
Świadectwo pochodzenia 200
Zamieszczenie rodowodu konia - ojciec nie wpisany 200
Zamieszczenie rodowodu konia - opis po terminie 200
Wpis do księgi klaczy (matka nie wpisana) 400
Wpis do księgi ogiera (matka nie wpisana) 600
Wydanie tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego 23,5
Opis słowno-graficzny 53,5
Opis słowno-graficzny ras czystych 23,7
Reklama 0
Komisyjna ocena 20
Badanie DNA 300