Aktualności

Zwrot świadectw pokrycia klaczy (bloczków)

Pomorski Związek Hodowców Koni w Malborku przypomina o obowiązku rozliczenia się właścicieli ogierów z otrzymanych bloczków świadectw pokryć.
Grzbiety oraz niewykorzystane świadectwa krycia z 2021 rok należy zwrócić do biura PomZHK w Malborku lub oddać inspektorowi podczas przeglądu punktu maksymalnie do końca roku.