Aktualności

67 Wystawa Sprzedaż Ogierów

Pomorski Związek Hodowców Koni w Malborku informuje o harmonogramie Wystawy Sprzedaży ogierów:

13.10.2020 wtorek
08:00 Zwozka ogierow
12:00 Komisyjny pomiar ogierów

14.10.2020 środa
09:00 Rozpoczęcie
10:00 Komisyjna ocena ogierów