Aktualności

Walny Zjazd Delegatów Pomorskiego Związku Hodowców Koni

29.06.2020 odbył się Walny Zjazd Delegatów Pomorskiego Związku Hodowców Koni

Zjazd wybrał nowy skład Zarządu oraz Komisje Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński

Skład Zarządu

Andrzej Derlecki - Prezes

Przemysław Boleski - Wiceprezes

Roman Szultka - Skarbnik

Tomasz Wiczanowski - Sekretarz

Andrzej Stefański - członek

Witold Świątek Brzeziński - członek

Tomasz Witka - członek

Komisja Rewizyjna

Jarosław Kamola - Przewodniczący

Marzena Guz-Falińska - członek

Marek Gadomski - członek

Sąd Koleżeński

Jan Domaros - Przewodniczący

Jan Walasek - członek

Piotr Borzyszkowski - członek