Aktualności

Zmiana terminów wystaw

Pomorski Związek Hodowców Koni w Malborku przekazuje informacje zamieszczone na stronie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego:

Szanowni Państwo!

Ze względu na wystąpienie na terenie naszego kraju stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz związanymi z tym zaleceniami rządu i służb sanitarnych podjęliśmy decyzję o odwołaniu:

XXIX Pomorskich Agro Targów i Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, planowanych w Lubaniu w dniach 6-7 czerwca 2020 r.,
XXVII Żuławskich Targów Rolnych i XXI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, które miały odbyć się 20 i 21 czerwca 2020 r. w Starym Polu.

Jednocześnie informujemy o zmianie terminu wystaw zwierząt, wcześniej zaplanowanych na czerwiec tego roku, tj.:

V Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Sztumskich – Wystawy Specjalistycznej, który odbędzie się w dniach 12-13 września 2020 r. w Starym Polu, towarzysząc XXVI Jesiennym Targom Ogrodniczym (pierwotny termin 21-21 czerwca br.),
Krajowej Wystawy Bydła Mięsnego, którą planujemy na 19 i 20 września 2020 r. w Lubaniu, podczas XXIII Kaszubskiej Jesieni Rolniczej (pierwotny termin 6-7 czerwca br.).

Źródło: www.podr.pl