Aktualności

Informacja dla właścicieli ogierów.

Informacja dla właścicieli ogierów.


Pomorski Związek Hodowców Koni w Malborku informuje, że właścicielom którym nie udało się odebrać bloczków Świadectwa pokrycia klaczy i rejestru kryć istnieje możliwość wysyłki korespondencyjnej.
W tym celu należy pobrać i wypełnić poniższy dokument

Wniosek o wydanie świadectw pokrycia klaczy

http://pomorskizhk.internetdsl.pl/…/wniosek_oswiadczenie_og…

Wypełniony dokument należy przesłać pocztą polską (nie poczta e-mail - wnioski takie nie będą realizowane) wraz z kopią aktualnych badań na 3 zakaźne choroby (nosacizna, zaraza stadnicza, niedokrwistość zakaźna koni) na adres biura

Pomorski Związek Hodowców Koni w Malborku
Al.Wojska Polskiego 91
82-200 Malbork

Opłaty
Opłata za ogiera 100 PLN
Składka członkowska 50 PLN
Opłata za 1 druk świadectwa pokrycia klaczy 1 PLN
Opłata pocztowa 9,2 PLN

Opłaty prosimy wnosić na konto bankowe
BNP Paribas Bank Polska S.A.
94 20 30 00 45 11 10 000 000 40 49 40

W przypadku 1 ogiera i zapotrzebowaniu na 10 kartek opłata wynosi
100 ogier + 10 druki + 50 składka + 9,2 poczta = 169,2
W przypadku kilku ogierów opłata
100 PLN x ilosc ogierów + 1 PLN x ilośc druków+ 50 PLN składka członkowska + 9,2 PLN poczta